Søknadskalender 2016

 

Dette er en oversikt over aktuelle søknadsfrister. Det er veldig viktig at dere bruker tid på å få sendt ut søknad om støtte til prosjektene deres, om det er for å spille inn plate, turné eller utstyr. Vi har laget en mal dere skal bruke som ligger her.

 

Søknadsfrister

Faste frister som går ut ved midnatt om ikke annet er spesifisert.Mer informasjon her.